Khách Hàng Thân Thiết – Canvas Việt Loyal

Mục đích chương trình

“Khách Hàng Thân Thiết – Canvas Việt Loyal” mỗi quý khách hàng đều là “người thân thiết” – “Loyal” của Canvas Việt, người mà Canvas Việt luôn tôn trọng và yêu quý.

Cách tích điểm:

– Cứ 10,000đ tương đương với 1 điểm. Điểm sẽ tự động được tích khi đơn hàng đã thanh toán thành công.

– Khi tích đủ 200 điểm tương đương với 2,000,000đ; quý khách hàng sẽ trở thành Khách Hàng Thân Thiết – Canvas Việt Loyal của Canvas Việt.

Hạng khách hàng:

– Canvas Việt Loyal Normal (Đồng): tích lũy điểm đạt 200 điểm tương đương với 2,000,000đ.

– Canvas Việt Loyal Silver (Bạc): tích lũy điểm đạt 500 điểm tương đương với 5,000,000đ.

– Canvas Việt Loyal Gold (Vàng): tích lũy điểm đạt 1500 điểm tương đương với 15,000,000đ.

– Canvas Việt Loyal Diamond (Kim Cương): tích lũy điểm đạt 5000 điểm tương đương với 50,000,000đ.

Ưu đãi:

– Canvas Việt Loyal Normal (Đồng): giảm giá 3% cho tất cả đơn hàng..

– Canvas Việt Loyal Silver (Bạc): giảm giá 5% cho tất cả đơn hàng.

– Canvas Việt Loyal Gold (Vàng): giảm giá 7% cho tất cả đơn hàng.

– Canvas Việt Loyal Diamond (Kim Cương): giảm giá 10% cho tất cả đơn hàng.

Lưu ý:

– Ưu đãi giảm giá của hạng khách hàng không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác.

– Điểm tích lũy sẽ bị hủy sau 365 ngày quý khách hàng không phát sinh đơn hàng mới hoặc có phát sinh đơn hàng mới nhưng không giao hàng thành công đơn hàng đó.

– Quyết định của Nội Thất Canvas Việt là quyết định cuối cùng và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 

– Chính sách này không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục Đồ Trang Trí Decor